Ανάκληση σοκολάτας από καρφούρ Μαρινόπουλο και Τερκενλή

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου συγκεκριμένων παρτίδων προϊόντων σοκολάτας διότι διαπίστωσε